Drieluik van vergeven

Regelmatig hoor ik van mensen dat ze het moeilijk vinden om te vergeven. Vergeving vinden we een mooi en nobel concept, maar het praktisch maken kan behoorlijk wat voeten in de aarde hebben. De worsteling kan je ook compleet blokkeren. Daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn. Zoals deze:

– mijn boosheid houd ik vast, want ik wil recht gedaan worden
– het leven moet eerlijk zijn, de ander moet nu eerst over de brug komen
– ik kan niet vergeven, want dat is hetzelfde als het kwade goedpraten
– pas als de situatie veranderd is, wil ik de ander vergeven

Zelf weet ik ook hoe lastig het kan zijn. Toen ik ontdekte dat vergeven niet is goedpraten, kleiner maken of geforceerd vergeten, ging het beter. Vergeven is een volledig erkennen van wat gebeurd is met alle bijbehorende emoties en dan vrijwillig kiezen voor kwijtschelden en loslaten …

Vergeven is kwijtschelden en loslaten, niet goedpraten, kleiner maken of geforceerd vergeten.

Wat mij ook heeft geholpen is om naast vergeven te aanvaarden en te verdragen. Eerst leek het net alsof ik hetzelfde bleef vergeven, terwijl negatieve gevoelens dan weer terug kwamen. Ik aanvaardde en verdroeg de situatie niet. Dat bemoeilijkt vergeven. Hoe dan?

glas lood drieluik

Wanneer je vergeeft, zonder de situatie te aanvaarden, blijft het pijn doen en lijkt het alsof je er niet doorheen komt. Wanneer je de gevolgen van de situatie niet verdraagt, blijft ook de pijn en wordt vergeven een gebed zonder eind. Mét aanvaarden en verdragen wordt vergeven een stuk lichter. Verwerking van verdriet komt beter op gang. Je leven gaat vooruit.

De brieven van Paulus van Tarsus hebben me daarin aangemoedigd. Halverwege de 1e eeuw na Christus schreef hij brieven aan kleine gemeenschappen van christenen in Turkije, Griekenland en Italië. Paulus spoorde hen aan om vergevend, aanvaardend en verdragend met elkaar te leven. In één adem noemt hij deze drie. En ik heb gemerkt dat het werkt.

Vergeven, aanvaarden, verdragen, deze drie horen bij elkaar, elk met een eigen dynamiek.

Vergeven is kwijtschelden en loslaten. Samen met aanvaarden en verdragen heb je een sterke combi. Aanvaarden van mensen maakt mild; het helpt om te vergeven. Verdragen van de situatie, neutraliseert en verzacht. Andersom ook, vergeven helpt om te aanvaarden en te verdragen.

Worstel je hiermee? Kijk dan eens waar het op vast zit en of het anders kan! Wat gebeurt er wanneer je door dit drieluik kijkt en de combi toepast? Mocht je hier eens over willen praten, neem contact met me op!